cầm đồ
1.ていとう 「抵当」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
ĐỂテイ