cảm giác buồn nôn
danh từ
1.あくしん 「悪心」 [ÁC TÂM]​​
câu, diễn đạt
2.あくしん 「悪心」 [ÁC TÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
ÁCアク、オ