cảm giác dễ chịu
danh từ
1.こうかん 「好感」​​
câu, diễn đạt
2.こうかん 「好感」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢOコウ
CẢMカン