cảm giác lạ lùng
câu, diễn đạt
1.おつなあじ 「乙な味」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cảm giác lạ lùng

1. thật là một cảm giác lạ lùng
なかなか乙な味だね

Kanji liên quan

ẤTオツ、イツ
VỊ