cảm giác lạnh buốt khi không khí lọt qua
câu, diễn đạt
1.すーすー​​

Thảo luận, đóng góp