cảm giác nôn nao
danh từ
1.おかん 「悪感」 [ÁC CẢM]​​
câu, diễn đạt
2.おかん 「悪感」 [ÁC CẢM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
CẢMカン