cảm giác thực
câu, diễn đạt
1.じっかん 「実感」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
CẢMカン