cảm khái vô hạn
câu, diễn đạt
1.かんがいむりょう 「感慨無量」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
LƯỢNGリョウ
CẢMカン
KHÁIガイ