cấm không cho phục chức
câu, diễn đạt
1.ふくしょくきんし 「復職禁止」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
CHỈ
PHỤCフク
CẤMキン