cấm kỵ
1.きんき 「禁忌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỴ
CẤMキン