cảm nắng
1.しょき 「暑気」​​
2.しょけ 「暑気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ
THỬショ