cảm nhận sự đoàn kết
câu, diễn đạt
1.れんたいかん 「連帯感」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỚI,ĐÁIタイ
LIÊNレン
CẢMカン