cảm ơn nhiều
câu, diễn đạt
1.おつかれさま 「お疲れ様」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠNGヨウ、ショウ