cấm quay trở lại công việc cũ
câu, diễn đạt
1.ふくしょくきんし 「復職禁止」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
CHỈ
PHỤCフク
CẤMキン