cảm thấy bớt căng thẳng
câu, diễn đạt
1.ほっとする​​

Thảo luận, đóng góp