cảm thấy buồn nôn
câu, diễn đạt
1.むかつく​​

Thảo luận, đóng góp