cảm thấy chán ngắt
câu, diễn đạt
1.たいくつ 「退屈する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOÁI,THỐIタイ
KHUẤT,QUẬTクツ