cảm thấy đắng
câu, diễn đạt
1.にがる 「苦る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỔ