cảm thấy lạnh
động từ
1.ひえこむ 「冷え込む」​​
2.ひえる 「冷える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
LÃNHレイ