cảm thấy lúng túng ngượng nghịu
câu, diễn đạt
1.てれながら​​

Thảo luận, đóng góp