cảm thấy mập mờ
câu, diễn đạt
1.もやもやする​​

Thảo luận, đóng góp