cảm thấy mát mẻ
câu, diễn đạt
1.ひんやりする​​

Thảo luận, đóng góp