cắm vào
động từ
1.つっこむ 「突っ込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
ĐỘTトツ、カ