căn bậc hai
danh từ
1.にじょうこん 「二乗根」 [NHỊ THỪA CĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
THỪAジョウ、ショウ
CĂNコン