căn buồng
1.へや 「部屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
BỘ