cán cân thiếu hụt
1.あかじたか 「赤字高」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
XÍCHセキ、シャク
TỰ