cắn chặt
động từ
1.かみつくする 「噛み付く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
GIẢOギョウ、ゴウ、コウ