can chi
danh từ
1.えと 「干支」 [CAN CHI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
CANカン