cân chỉnh
danh từ
1.きんせい 「均整」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈNHセイ
QUÂNキン