căn cơ
động từ
1.おしむ 「惜しむ」​​
tính từ
2.おしむ 「惜しむ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ