cạn cốc
1.かんぱい 「乾杯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAN,CÀN,KIỀNカン、ケン
BÔIハイ