cằn cỗi
tính từ
1.ふもう 「不毛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
MAOモウ