cận đông
1.きんとう 「近東」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÔNGトウ
CẬNキン、コン