căn duyên
1.げんいん 「原因」​​
2.どうき 「動機」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNイン
ĐỘNGドウ
CƠ,KY
NGUYÊNゲン