can hệ
1.かんけい 「関係」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỆケイ
QUANカン