cận kim
1.きんだい 「近代」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
CẬNキン、コン