can ngăn
1.そしする 「阻止する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỞ
CHỈ