can phạm
1.はんざい 「犯罪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẠMハン、ボン
TỘIザイ