càn quét
1.そうとうする 「掃蕩する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÃNGトウ
TẢOソウ、シュ