càn rỡ
1.むしりょ 「無志慮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
CHÍシ、シリング
LỰリョ