cặn rượu
danh từ
1.さけのおり 「酒の澱」 [TỬU ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬUシュ