cần vụ
1.きんむ 「勤務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẦNキン、ゴン
VỤ