cáng
1.かつぐ​​
2.たんか 「担架」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢMタン
GIÁ