cẳng
1.あし 「足」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÚCソク