cảng chỉ định
1.していこう 「指定港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
CHỈ
CẢNGコウ