cảng chuyển tải
1.つみかえこう 「積替え港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
THẾタイ
CẢNGコウ