cảng đích
1.しこうち 「仕向地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シ、ジ
ĐỊAチ、ジ
HƯỚNGコウ