cảng lánh nạn
1.ひなんこう 「避難港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ
NẠN,NANナン
CẢNGコウ