căng mắt ra nhìn
câu, diễn đạt
1.みはる 「見張る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
TRƯƠNGチョウ