càng ngày càng...
1.ひましに 「日ましに」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬTニチ、ジツ